Het lichaam liegt nooit

“Ted Troost”

Haptotherapie en corona 17 maart 2020

010 Haptotherapie & Coaching en het Coronavirus

We zijn de afgelopen week continu in overweging en overleg geweest hoe om te gaan met de situatie rondom het Coronavirus. Zoekende naar wat mogelijk is, welke maatregelen we kunnen nemen en morele overwegingen en de praktijk draaiende houden hebben in deze discussie meegespeeld.

Minister president Rutte sprak gisteren over de strategie van gecontroleerde verspreiding. Het  advies van het RIVM om zoveel mogelijk sociale contacten te vermijden en afstand te houden tot elkaar is ons in ziens moeilijk te verenigen met het werken met haptotherapie waar het juist gaat over nabijheid en ook fysiek contact een wezenlijk onderdeel is.

Ons besluit is daarom dat wij tot 6 april geen face to face afspraken meer plannen in de praktijk. Wij voelen ons hierin gesteund door grote GGZ-instellingen die ook dit beleid hanteren en zich beperken tot medisch noodzakelijke contacten of consulten aanbieden via telefoon of videoverbinding.

Wanneer u een intake zou willen plannen vóór 6 april dan kan dat telefonisch of via videoverbinding. U kunt zich aanmelden via:

Onze website:        www.010haptotherapie.nl

Danielle Wols:          06-11268083
Marco Buijs:             06-41509058

We beseffen ons dat dit een ander contact zal zijn dan normaal maar ter overbrugging mogelijk een goed alternatief in deze bijzondere tijd.
Na deze intake kunnen we voor halverwege april wel een afspraak in levende lijve plannen.

We blijven alle ontwikkelingen en adviezen vanuit de overheid en het RIVM volgen en wanneer er veranderingen in het beleid zijn zullen we daar weloverwogen mee om gaan en u, via de site, op de hoogte houden.

We wensen u een milde immuniteitsopbouw toe.

Danielle Wols en Marco Buijs