Het lichaam liegt nooit

“Ted Troost”

Praktijkovereenkomst Haptotherapie

Praktijkovereenkomst voor Haptotherapie.

Kosten
Een sessie haptotherapie kost € 90,00 en duurt 50 minuten. Ook de intake/kennismaking geldt als sessie.

Vergoeding
Mogelijk worden geheel of gedeeltelijk de kosten voor haptotherapie vergoed vanuit de aanvullende zorgverzekering. Dit is na te zoeken op de website van de beroepsvereniging; www.haptotherapeuten-vvh.nl. Bij twijfel over vergoedingen kunt u contact opnemen met de eigen zorgverzekeraar.

Betaling
Na de sessie ontvangt u een factuur per mail, het bedrag kan worden overgemaakt op rekeningnummer NL 94INGB 0004533854 t.n.v. 010 Haptotherapie & Coaching o.v.v. het factuurnummer.

  • De factuur dient uiterlijk 14 dagen na de factuurdatum betaald te zijn. Zo wordt voorkomen dat een betalingsherinnering en in tweede instantie een laatste aanmaning wordt verstuurd.
  • Bij het uitblijven van betaling na de laatste aanmaning volgt een incassoregeling, waarvan alle kosten worden doorberekend naar de clÏent.

Verhindering
Bent u verhinderd zorg er dan voor dat de afspraak uiterlijk 24 uur van tevoren geannuleerd wordt. Zaterdag, zondag en feestdagen niet meegerekend. Annuleren kan telefonisch bij Danielle Wols via 010-4187098, bij Marco Buijs via 06-41509058 of per email: info@010haptotherapie.nl
Bij te laat of niet doorgeven van de verhindering zijn wij genoodzaakt de gereserveerde tijd te factureren. Het gehanteerde tarief hiervoor is € 67,50.

Verslaglegging
Wij hanteren een digitaal cliëntendossier in de beveiligde online omgeving van Intramed volgens de normen van de Algemene Verordening Bescherming persoonsgegevens.In dit kader dragen wij ook zorg voor veilig emailverkeer naar verwijzers via Zorgmail, een beveiligd netwerk tussen hulpverleners voor rapportage en verslaglegging na het beeindigen van de begeleiding.

Informeren aan derden
Informeren aan derden gebeurt alleen als u hiervoor toestemming heeft gegeven. Dit kan een eindevaluatie naar de verwijzer zijn of overleg met medebehandelaars wanneer dit bevorderlijk of noodzakelijk is voor de begeleiding.

Klachten
Voor klachten over de begeleiding kunt u in eerste instantie terecht bij de haptotherapeut die u begeleid. Mocht u zich onvoldoende gehoord of begrepen voelen in uw klacht dan kunt u zich voor het klachtrecht wenden tot de Vereniging van Haptotherapeuten.

Medische gegevens
Alle eventuele, nadelige gevolgen voortvloeiende uit het achterhouden van informatie aanwezig in het medisch dossier bij de huisarts, zijn voor verantwoordelijkheid en rekening van de cliënt.

Beëindiging
Het therapieproces eindigt door een gezamenlijke evaluatie.

Akkoord
Wanneer akkoord bent met deze behandelovereenkomst verzoeken wij u op het formulier waar u uw persoonlijke gegevens kunt invoeren het hokje aan te vinken en verzoeken u hetzelfde te doen voor het Privacy beleid.

De bovenstaande praktische afspraken en ons privacy beleid,  gecombineerd met vakkundigheid, enthousiasme en de richtlijnen van de beroepsvereniging VVH, vormen de basis voor een succesvolle begeleiding.

Uitgelicht

We openen weer per 11 mei op locatie Blijdorp én op de nieuwe tweede locatie in Mookhoek

N.a.v. de persconferentie van 6 mei is er gelukkig ook groen licht voor haptotherapie en kunnen... Lees meer

We openen weer per 11 mei op locatie Blijdorp én op de nieuwe tweede locatie in Mookhoek