Het lichaam liegt nooit

“Ted Troost”

Praktijkovereenkomst Coaching

Praktijkovereenkomst Coaching

Kosten
Een coachsessie kost € 135,- per uur (exclusief BTW 21% ). Ook de intake geldt als sessie.

Vergoeding
Coaching wordt niet via de zorgverzekeraar vergoedt maar mogelijk dat u aanspraak kunt maken op vergoeding via de werkgever onder de noemer scholing of persoonlijke ontwikkeling.

Betaling
Na de coachsessie ontvangt u een factuur per mail. Het bedrag kan worden overgemaakt op rekeningnummer NL 94INGB 0004533854 t.n.v. 010 Haptotherapie & Coaching met vermelding van het factuurnummer.

  • Zorg ervoor dat de factuur uiterlijk14 dagen na de factuurdatum betaald is. Zo voorkomt u dat er een betalingsherinnering of een laatste aanmaning wordt verzonden waarvoor administratiekosten in rekening worden gebracht..
  • Bij het uitblijven van betaling na de laatste aanmaning gaan wij over op een incassoregeling. De administratie- en incassokosten worden doorberekend naar de cliënt.

Bij verhindering
Bent u verhinderd voor het coachgesprek, zorg er dan voor dat de afspraak uiterlijk 24 uur van tevoren geannuleerd wordt. Zaterdag,zondag en feestdagen niet meegerekend. Dit kan telefonisch via 010-4187098 of 06-41509058 en via email naar info@010haptotherapie.nl
Bij te laat of niet doorgeven van de verhindering zijn wij genoodzaakt de gereserveerde tijd te factureren. Het gehanteerde tarief hiervoor is  € 67,50 exclusief BTW 21%.
 
Informeren aan derden
Wanneer het coachtraject door de werkgever wordt vergoed is het gebruikelijk dat deze na afronding geïnformeerd word. Dit gebeurt altijd in overleg en alleen als u hiervoor toestemming heeft gegeven.

Beëindiging
Het coachtraject eindigt door een gezamenlijke evaluatie.

Akkoord
Deze overeenkomst wordt u ter kennisgeving per mail gestuurd.  Na de intake wordt u gevraagd de behandelovereenkomst te ondertekenen..

De bovenstaande praktische afspraken, gecombineerd met vakkundigheid, enthousiasme en de richtlijnen van de gedragscodes van het NOBCO, vormen de basis voor succesvolle begeleiding.

Uitgelicht

We openen weer per 11 mei op locatie Blijdorp én op de nieuwe tweede locatie in Mookhoek

N.a.v. de persconferentie van 6 mei is er gelukkig ook groen licht voor haptotherapie en kunnen... Lees meer

We openen weer per 11 mei op locatie Blijdorp én op de nieuwe tweede locatie in Mookhoek